Blog

Tháng 08 này Gọng Vó có gì?

Gọng Vó của tháng 8 là Gọng Vó của những hoạt động đẩy mạnh tương tác với khách hàng, sẽ là những tháng ngày sôi nổi của năm 2015. Sau thành công của Hàng Thanh Niên 2015, Gọng Vó Infinity, Mỗi tuần một cuốn sổ …, thì trong tháng [...]

Tinh thần Du lịch

Chuyện là Gọng Vó sắp đi du lịch, có dăm ba chuyện cười ra mồ hôi nước dãi nên Kiến cũng xin chia sẻ cho mọi người, để biết tinh thần du lịch của Gọng Vó như thế nào, từ ngữ đều dựa vào truyện ngắn Tinh thần Thể [...]

Võ tòng đánh Startup Wheel

Cũng là nhân cơ hội Startup Wheel 2015 đang diễn ra, những tháng ngày gần đây có nhiều bạn khởi nghiệp liên hệ với Gọng Vó mong muốn trao đổi thêm thông tin để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc chơi sắp tới. Ca sĩ cần The voice/ Vietnam idol [...]